Autoala mediassa

Tarkennusta sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukee

19.12.2023


Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukilakia koskevat muutokset on hyväksytty valtioneuvoston yleisistunnossa ja lakimuutokset tulevat voimaan 31.12.2023.

Kaasukäyttöisten autojen tuki rajautuu alkuvuoden ajan vain sellaisiin autoihin, joita ei käytetä maanteiden tavarankuljetuksiin

Kaasukäyttöisten autojen tuki rajautuu 31.12.2023 alkaen siten, että tukea ei voi saada maanteiden tavarankuljetuksiin, sillä nykyinen valtiontukisääntelyyn liittyvä EU:n de minimis -asetus rajaa tuen käyttöä kuljetusalan yrityksissä. EU-komissio on 13.12.2023 hyväksynyt de minimis -asetuksen muutoksen, josta kaikki kuljetusalaa koskevat erityisvaatimukset on poistettu.

Uusi de minimis -asetus astuu voimaan 1.1.2024, joten liikenne- ja viestintäministeriö voi heti tammikuussa tuoda käsiteltäväksi lakimuutoksen, jonka nojalla kaasukäyttöisten autojen hankintatukea voidaan jakaa nykyiseen tapaan kaikkiin eri kuljetustehtäviin käytettävien ajoneuvojen hankintaan. Uuden lain on arvioitu astuvan voimaan aikaisintaan maaliskuussa 2024.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.