Autoala mediassa

Sähköautojen tuki-tilannekatsastus _Autoalan Tiedotuskeskus

9.8.2022

Täyssähköautojen viime tukikauden (2018-2021) hankintatuen tilannekatsaus

Viime vuoden lopussa päättyneen hankintatukikauden aikana tehtiin varaus noin 8 800 täyssähköauton hankintatuesta. Autoista on vielä luovuttamatta tai merkitsemättä luovutetuksi 996. Vuoden alussa luovuttamattomia autoja oli lähes 1 700, joten luovutusmerkintöjä on tehty melko vilkkaasti, mutta vielä lähes 1 000 autoa on joko luovuttamatta tai merkitsemättä järjestelmään luovutetuksi.

Katso heinäkuun loppuun päivitetty viime tukikauden hankintatuen tilannekatsaus, jonka tiedot perustuvat SATUKI-kirjausjärjestelmän tietoihin.

Luovutusmerkinnät tulee tehdä mahdollisimman pikaisesti, kun auto on luovutettu asiakkaalle

Hankintatuen vuonna 2018 tehtyjä kirjauksia on vielä ilman luovutusmerkintää 10, vuonna 2019 tehtyjä kirjauksia 87 ja vuonna 2020 tehtyjä kirjauksia 75. Näistä kirjauksista osa on todennäköisesti peruuntuneita tukihakemuksia. Suurin osa vielä luovuttamattomista autoista, 730, on kirjattu SATUKI-järjestelmään viime vuoden aikana.

Autoliikkeet vastaavat autojen luovutusmerkinnöistä. Autot tulisi merkitä mahdollisimman pikaisesti asiakkaalle luovutuksen jälkeen luovutetuksi myös SATUKI-järjestelmässä, jotta maahantuojat pääsisivät hyvissä ajoin laskuttamaan Traficomilta viime vuoden hankintatuet. Myös ns. kuolleet kirjaukset on tärkeää poistaa, jotta niille varattu määräraha voidaan saada käyttöön vielä kuluvan vuoden aikana hankintatuen jatkokaudella. Kaikki vuosien 2018-2021 hankintatukikauden autot tulee hankintatukea koskeneen jo kumotun lain mukaisesti ensirekisteröidä ja tuet tulee laskuttaa Traficomilta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Viime kuukausina on ilmennyt tapauksia, joissa autoliike on poistanut viime vuonna tehdyn SATUKI-kirjauksen ja samalle autolle on haettu tukea vuoden alussa alkaneen uuden tukikauden hakemuksella. Viime vuonna asiakastilatuille autoille ei voida myöntää tukea uuden tämän vuoden alussa voimaan tulleen lain mukaan, vaan niiden SATUKI-kirjaukset tulee ehdottomasti pitää voimassa. Ilman kirjausta SATUKI-järjestelmään tukea ei voida myöntää, jos auto on asiakastilattu viime vuoden puolella. Kirjauksista tulee näin ollen poistaa vain ne aidosti kuolleet kirjaukset, joissa tilaus on peruuntunut tai auto ei täytä muilta osin tuen edellytyksiä.

Netwheelsiltä teknistä tukea kirjausten tekemiseen

Mikäli autoliikkeessä on tapahtunut omistusmuutoksia, autoliikkeestä ei kaikissa tapauksissa päästä tekemään enää luovutuskirjauksia asianmukaisesti. Näissä tapauksissa autoliike voi olla yhteydessä Netwheelsin asiakaspalveluun, asiakaspalvelu@netwheels.fi ja pyytää tekemään puolestaan SATUKI-luovutuskirjauksen. Netwheelsistä voi myös tiedustella järjestelmän ns. pääkäyttäjäoikeuksia, joilla voi tehdä kaikkien samasta toimipaikasta tehtyjen kirjauksien luovutusmerkintöjä.

Lisätietoja

Hanna Kalenoja, liikenteen erityisasiantuntija, TkL, DI
Autoalan Tiedotuskeskus
p. 050-5344 750, hanna.kalenoja@aut.fi

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.