Autoala mediassa

Paketti- ja kuorma-autojen hankintatuelle luvassa jatkoa - henkilöautojen hankintatuki päättyy etuajassa - AKL

12.8.2022

Hallitus on laatinut esitysluonnoksen sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien jatkamisesta vuosina 2023–2024. Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuki on saamassa jatkoa nykyisenkaltaisena siten, että tukea voisi hakea 31.12.2024 asti. Nykyisen lain mukaan hakuaika päättyy pakettiautoilla 31.12.2022 ja kuorma-autoilla 31.3.2023. Tuella hankittavat autot tulee rekisteröidä viimeistään 31.12.2026.

Täyssähköautojen hankintatuelle ei ole esitetty määrärahaa ensi vuodelle

Täyssähköautojen hankintatukeen ja muuntotukeen ei sen sijaan ole osoitettu määrärahaa vuodelle 2023. Taustana henkilöautojen hankintatuen alasajolle on Suomen ennakoitua pienempi avustus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä. Koska Suomen talous on kehittynyt ennustettua paremmin, Suomelle osoitettava elpymispaketti on pienentynyt. Hankintatuki oli tarkoitus rahoittaa hankintatuki pääosin elpymispaketista. Kestävän kasvun ministerityöryhmä päätti kokouksessaan 22.6.2022, että Suomen kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma päivitetään vastaamaan Suomen lopullista saantoa. Täyssähköautojen hankintatukeen ja muuntotukeen osoitettuja määrärahoja vähennettiin yhteensä 5 miljoonaa euroa, joka käytännössä leikkaa ensi vuodelle suunnatun määrärahan 1 miljoonaan euroon. Tämä määräraha on siirtymässä kuluvalle vuodelle, jotta henkilöautojen hankintatuen niukkaa budjettia voitaisiin venyttää hieman pidemmälle. Lisäksi päivitetyn suunnitelman mukaan yksityisen latausinfran tuki poistuisi ja julkisen latausinfran tukea vähennettäisiin, joten leikkaukset koskevat myös latausinfratukea.

Näillä näkymin henkilöautojen hankintatuki ajetaan siis alas jo tänä vuonna siten, että se päättyisi varatun määrärahan loppuessa. Arviomme mukaan määräraha on varattu loppuun viimeistään lokakuussa. Määrärahaa riittää kaikille niille autoille, joiden hakemus on ehditty käsitellä, kunnes määrärahan loppumisesta ilmoitetaan.

Hankintatukien määrärahatilanne

Oheisessa tilannekatsauksessa on henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen hankintatukien hakemusten ja määrärahojen ajantasainen kooste. Henkilöautoille tällä hetkellä vahvistetusta määrärahasta on 5.8. mennessä varattu 83 prosenttia. Tähän määrärahaan on tulossa näillä näkymin vielä 1,0 miljoonan euron lisämääräraha, joka siirtyy käytettäväksi ensi vuodelle varatusta rahoituksesta.

Hakemukset henkilöautojen hankintatuesta on syytä jättää mahdollisimman ripeästi tilaussopimuksen solmimisen jälkeen, sillä määrärahat varataan hakemuksille niiden saapumisjärjestyksen perusteella. Lisäksi suosittelemme, että autoliikkeet hakisivat vilkkaan kysynnän takia tukea valtuutettuna asiakkaan puolesta vain niissä tapauksissa, joissa asiakas edellyttää valtakirjahakemusta. Mikäli tukea haetaan valtuutettuna, autoliikkeen on perusteltua pyytää asiakkaalta suomi.fi-valtuutuksen lisäksi liitteenä oleva valtuutus, joka vapauttaa autoliikkeen tilaussopimukseen merkityn hankintatuen hyvittämisestä, jos määrärahaa ei olisikaan enää hakemuksen käsittelyhetkellä saatavilla.

Paketti- ja kuorma-autojen määrärahatilanne on hyvä – pakettiautojen määrärahasta on varattu 27 prosenttia ja kuorma-autojen 14 prosenttia. Paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen hakemus tulee jättää ennen kuin autosta tehdään tilaussopimus.

Hankintatuen hakuohjeisiin ei ole tullut muutoksia viime kevään jälkeen.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.