Autoala mediassa

Autokannan keski-ikä kasvoi lähes 13 vuoteen

16.1.2023


Autoalan Tiedotuskeskus

– autokannan hidas kierto jarruttaa liikenteen päästöjen alenemista

Viime vuoden automarkkinaa rusikoivat komponenttipula, pitkittynyt energiakriisi sekä talouden heikentyneet näkymät. Markkina päätyi historiallisen alhaiseen alle 82 000 henkilöauton rekisteröintilukemaan, joka on alin henkilöautojen rekisteröintien määrä lähes 30 vuoteen.

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen käänteiltään automarkkinoiden näkökulmasta koko Euroopassa. Toimitusviiveiden lisäksi autokannan muutoksia leimasivat sähköistymisen nopeutuminen ja vähän kuluttavien autojen kysynnän kasvu.

Autokannan keski-ikä kasvoi viime vuonna poikkeuksellisen paljon

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä oli viime vuoden lopussa 12,9 vuotta. Keski-ikä kasvoi noin 0,3 vuodella edellisestä vuodesta. Autokannan keski-ikä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana 2,0 vuodella. Kehitys on huolestuttavaa erityisesti liikenteen päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisen ja liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta.

Autokannan vanhenemisen taustalla ovat matalat ensirekisteröintiluvut sekä pienentynyt kierrätykseen palautuvien autojen määrä. Kun vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä noin 5,5 prosenttia autokannasta uusiutui vuosittain, vuonna 2022 osuus oli vain 3,0 prosenttia. Autokannan keski-iän kasvun pysäyttäminen edellyttäisi, että noin 5 prosenttia autokannasta uusiutuisi vuosittain. Tämä tarkoittaisi noin 140 000 uuden auton vuosittaista ensirekisteröintiä.

Käytettyjen autojen kauppa palasi koronaa edeltäneiden vuosien tasolle

Vuosina 2020–2021 käytettyjen autojen kauppa oli vilkasta. Autoliikkeiden käytettyjen autojen kaupan volyymi kasvoi vuonna 2021 yli 320 000 henkilöautoon ja lähes 30 000 pakettiautoon. Vuonna 2022 autoliikkeiden käytettyjen autojen kaupan volyymi laski noin 290 000 henkilöautoon ja 27 000 pakettiautoon. Luvut jäävät noin 10 prosenttia vuoden 2021 ennätyksellisestä tasosta, ja ovat suuruusluokkana samaa tasoa kuin käytettyjen autojen kauppa vuosina 2017–2018.

Autoliikkeiden kautta kulkevat tyypillisimmin alle 10-vuotiaat autot. Noin 80 prosenttia omistajaa vaihtavista alle 10-vuotiaista autoista kulkee autoliikkeiden kautta. Autojen keskimääräiset myyntiajat olivat vuonna 2022 hieman lyhyempiä kuin edellisinä vuosina, vaikka käytettyjen autojen myynnin volyymi jäikin edellisvuosia pienemmäksi ”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Käytettyjen autojen kaupassa käyttövoimajakauma noudattelee autokannassa olevien autojen jakaumaa. Ladattavien autojen osuus on vuonna 2022 kasvanut hieman yli 8 prosenttiin autoliikkeiden käytettyjen autojen kaupasta. Diesel- ja bensiiniautojen osuus myydyistä käytetyistä autoista on ollut viime vuosina vakaa.

Sähköistymiseen vauhtia hankintatuista ja kierrätyspalkkiosta

Autokannan nykyisellä uusiutumisvauhdilla liikenteen päästövähennystavoitteet jäävät saavuttamatta. Täyssähköautojen osuus kasvoi viime vuonna noin 18 prosenttiin rekisteröinneistä. Autokannassa oli vuoden 2022 lopussa noin 45 000 täyssähköautoa ja noin 105 000 ladattavaa hybridiä. Vaikka ladattavien autojen osuus on ollut nousussa, kokonaisrekisteröintien pienen määrän takia sähköautojen määrä autokannassa kasvaa liian hitaasti. Nopeampi sähköistyminen vähentää polttoaineiden hintapainetta, koska tällöin päästötavoitteita ei tarvitse täyttää yksinomaan uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteella, joka kiristää pumppuhintoja.

Autoala ennakoi, että ensirekisteröintien määrä kasvaa tänä vuonna 98 000 henkilöautoon ja 13 000 pakettiautoon. Talouden maltillinen taantuma, korkea inflaatio, korkotason nousu ja energian kohonneet hinnat ovat hiljentäneet automarkkinaa syksyn ja alkutalven aikana ja kuluvan vuoden ensirekisteröintilukematkin jäävät vielä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa maltillisemmiksi.

Autoteollisuuden tuotantomäärä jää tänä vuonna vielä normaalista tasostaan, mutta saatavuuden ennakoidaan kuitenkin parantuvan vuoden jälkipuoliskolla. Taantuman aiheuttama kysynnän aleneminen jarruttaa autokannan uusiutumista. Autokannan kiertoa ja liikenteen päästöjen vähentämistä voitaisiin nopeuttaa muun muassa sähköautojen hankintatuilla ja kierrätyspalkkioilla”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Vuosien 2018 ja 2021 valtion romutuspalkkiokampanjat siivittivät kierrätykseen palautuneiden autojen määrän ennätykseen.

Komponenttipula jarrutti automarkkinaa globaalisti

Komponenttipula, raaka-aineiden heikentynyt saatavuus ja logistiikan pullonkaulat vähensi autojen tuotantoa maailmanlaajuisesti. Autojen ensirekisteröinnit jäivät viime vuonna Euroopassa keskimäärin edellisvuotta pienemmiksi ja vielä kauas pandemiaa edeltäneestä ajanjaksosta. Saksassa henkilöautojen ensirekisteröinnit kääntyivät 1,0 prosentin kasvuun, mutta olivat vielä noin neljänneksen alemmat kuin vuonna 2019. Ruotsissa henkilöautoja ensirekisteröitiin vuonna 2022 noin 4,3 prosenttia ja Tanskassa 20,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.