Autoala mediassa

LiikenneSuomi vaatii liikenteen verotuksen uudistusta

9.3.2023

LiikenneSuomi vaatii liikenteen verotuksen uudistusta – nykyinen kahdeksan miljardin euron veropotti tieliikenteeltä ei edistä kilpailukykyä ja puhtaampaa liikennettä

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 8.3.2023, 12:59

LiikenneSuomi eli Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ja Suomen Taksiliitto korostaa, että liikenteen verotuksella on suuri vaikutus tavaroiden ja ihmisten kuljettamisen kustannuksiin. Maltillinen liikenteen verotus luo pohjaa taloudelliselle kasvulle, varmistaa maamme kilpailukykyä sekä mahdollisuutta elää ja asua kaikkialla Suomessa. Toimiva verotus kannustaa myös päästöjen vähentämiseen.

Tieliikenteestä kerätään erillisveroja noin 4,5 miljardia euroa vuodessa. Arvonlisäverot mukaan luettuna liikenteen veropotti on lähes kahdeksan miljardia euroa. Ammattiliikenne maksaa kaikkia liikenteen erillisveroja, mikä kasvattaa kuljetuspalveluiden tuotannon kustannuksia: autoveroa henkilö- ja pakettiautoista, vuosittaisia ajoneuvoveroja, polttoaineveroja käytetystä polttoaineesta sekä vakuutusmaksuveroja. Verotuksellisesti tilanne poikkeaa muusta palvelusektorista, johon vastaavia veroja ei kohdistu.

LiikenneSuomi-ryhmä eli Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Suomen Taksiliitto vaativat, että liikenteen veropäätöksissä otetaan nykyistä paremmin huomioon niiden vaikutukset kuljetuspalveluiden kustannuksiin. Yksi keskeinen keino alentaa kustannuksia on ammattidieselin nopea käyttöönotto Suomessa. Ammattidiesel tarkoittaa dieselpolttoaineveron palautusta kuorma- ja linja-autojen haltijoille. Järjestelmä on käytössä useassa EU-maassa ja Belgiassa myös takseille.

– Ammattidieselillä on suora positiivinen vaikutus Suomen kustannuskilpailukykyyn ja myös maan ja sen eri osien saavutettavuuteen. Se tulee ottaa Suomessa käyttöön nopeasti, sanoo johtaja Petri Murto SKALista.

Ammattiliikenteen veronkorotukset jarruttavat päästövähennyksiä

Liikenteen päästöjen vähentämisessä on keskeistä huolehtia siitä, että liikenteen verotuksella parannetaan yritysten investointikykyä uuteen kalustoon. Liikenteen verojen korotukset heikentävät yritysten kykyä investoida vähäpäästöisempään kalustoon, eivätkä siksi ole toimiva keino edistää puhtaampaa liikennettä.

– On aivan keskeistä huolehtia yritysten investointikyvystä uuteen kalustoon, jotta liikenteen päästövähennystavoitteet saavutetaan. Uuden kaluston energiatehokkuus on vanhaa parempi käyttövoimasta riippumatta ja dieselmoottoritkin kehittyvät yhä taloudellisemmaksi, huomauttaa Murto.

LiikenneSuomi-järjestöt muistuttavat, että hankintatuet ovat yksi keino nopeuttaa uusien puhtaampien käyttövoimien yleistymistä. Ammattiliikenteessä suoritteet ovat muuta liikennettä suurempia. Päästöjen vähentämisen vaikuttavuuden näkökulmasta on tärkeää sisällyttää aina myös kaikki ammattiliikenteen ajoneuvot eri hankintatukimuotoihin. Lisäksi ammattiliikenteen tarpeet latausinfran osalta tulee ottaa huomioon koko maan alueella.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.