Autoala mediassa

Henkilöautojen hankintatuki päättymässä, paketti- ja kuorma-autoille jatkoa

20.9.2022 / AKL tiedote

Henkilöautojen hankintatuki päättymässä, paketti- ja kuorma-autojen hankintatuelle jatkoa – viime vuonna päättyneen tukikauden autoille jatkoaikaa rekisteröintiin

Paketti- ja kuorma-autojen tuelle jatkoa vuoden 2024 loppuun asti


Hallitus on jättänyt 19.9. eduskunnalle lakiesityksen, jolla jatketaan sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen hakuaikaa vuoden 2024 loppuun asti. Paketti- ja kuorma-autojen hankintatuen hakuehtoihin ei tehty muita muutoksia. Esitimme lain lausuntovaiheessa muutoksia mm. pakettiautojen kantavuusrajaan ja tuen avaamiseen vety- ja hybridikuorma-autoille, mutta ministeriö ei tässä vaiheessa muuttanut hakuehtoja.

Täyssähköisten henkilöautojen hankintatuki päättyy ennenaikaisesti jo tänä vuonna


Täyssähköisten henkilöautojen hankintatuen hakuaikaa sen sijaan lyhennetään siten, että hakuaika päättyy jo 31.12.2022. Nykyisen lain mukaan tukea olisi voinut hakea 31.3.2023 asti. Hakuajan lyhentämisellä ei ole käytännön merkitystä, sillä tuen budjetista jo 97 prosenttia on varattu ja merkittävää lisämäärärahaa ei kuluvalle vuodelle ole luvassa. Esitimme lain lausuntovaiheessa myös henkilöautojen hankintatuelle jatkoa, mutta nykyisessä budjettitilanteessa sille ei löytynyt poliittista tukea. Täyssähköisten henkilöautojen hankintatuelle tälle vuodelle varatusta hieman yli 17 miljoonan euron määrärahasta on varattu jo 97 prosenttia. Määrärahan arvioidaan kuluvan loppuun lähipäivien aikana.

Jatkoaika viime hankintatukikauden täyssähköisten henkilöautojen rekisteröinnille


Vuoden 2021 lopussa päättyneelle hankintatukikauden autojen rekisteröinnin takarajalle on saatu lakimuutoksessa siirtymäaika. Vuoden 2021 lopussa päättyneellä hankintatukikaudella edellytyksenä oli, että autot on rekisteröitävä vuoden 2022 loppuun mennessä. Autoliikkeet ovat tehneet viime hankintatukikauden autoista kirjaukset ns. SATUKI-järjestelmään 31.12.2021 mennessä. Komponenttipulan ja tuotantoviiveiden takia riskinä oli, että useita satoja autoja olisi rekisteröinnin takarajan ylittymisen takia jäänyt ilman hankintatukea. AT ja AKL kävivät kesän ja alkusyksyn aikana ministeriön kanssa aktiivista vuoropuhelua jatkoajan tarpeesta. Ilman siirtymäaikaa autoala olisi todennäköisesti joutunut korvaamaan asiakkaille toimitusviiveiden takia menetetyt hankintatuet.

Lakimuutoksen turvin viime tukikauden autot voidaan rekisteröidä nykyisen lain voimassaolon ja ehtojen mukaisesti 31.12.2026 mennessä. Jos aiemman tukikauden auton rekisteröinti venyy ensi vuoden puolelle, autoon sovelletaan nykyisen hankintatukilain mukaisia ehtoja. Uuden tukikauden ehdot ovat lähes samat kuin aiemmalla tukikaudella – erona on, että tuen saajaa koskee tällöin velvoite pitää autoa vuosi omissa nimissään liikenneasioiden rekisterissä ja tukea voi saada enimmillään yhteen autoon kalenterivuodessa. Rekisteröinnin takarajan siirtymäaika koskee sellaisia ennen vuotta 2022 tilattuja sähköautoja, joita koskeva hankintatukihakemus on kirjattu SATUKI-järjestelmään vuonna 2021. Vuonna 2021 tilatuista sähköautoista ei ole mahdollista jättää hankintatukihakemusta vuoden 2022 alussa voimaan astuneen lain mukaisessa hakumenettelyssä.

Paketti- ja kuorma-autojen tuen budjettitilanne


Sähkö- ja kaasupakettiautoille on varattu tälle vuodelle 4,5 miljoonan euron tukimääräraha, josta on tällä hetkellä varattu 29 prosenttia. Hallitus on varannut pakettiautojen hankintatuelle 1,5 miljoonan euron lisämäärärahan ensi vuodelle, jonka avulla määräraha riittää todennäköisesti vuoden 2024 alkupuolelle asti. Kuorma-autojen hankintatuelle on varattu yhteensä 6,0 miljoonan euron määräraha vuosille 2022–2024. Kuorma-autojen vuoden 2022 määrärahasta on varattu noin 17 prosenttia ja määrärahan ennakoidaan riittävän tukikauden loppuun asti.

Ensirekisteröintiajankohdan viivästyminen


Hankintatuen hakemuksissa autolle ilmoitetaan arvioitu ensirekisteröintiajankohta. Jos ensirekisteröinti venyy yli kaksi kuukautta hakemuksessa arvioidusta ensirekisteröintiajankohdasta, tuen hakijan tai autoliikkeen on ilmoitettava Traficomille ajoneuvon ensirekisteröinnin viivästymisestä. Uuden arvioidun ensirekisteröintiajankohdan ilmoittaminen viranomaiselle on tärkeää, sillä laki edellyttää rekisteröintiajankohdan muutoksista ilmoittamista. Viivästystä koskevat ilmoitukset voidaan jättää sähköpostilla osoitteeseen hankintatuki@traficom.fi. Ilmoituksessa on mainittava tuen saajan (auton ostajan) nimi sekä uusi arvioitu ensirekisteröintiajankohta. Autoliike voi ilmoittaa Traficomille korjatun arvioidun ensirekisteröintiajankohdan myös asiakkaan puolesta, vaikka asiakas olisikin tehnyt hakemuksen itse. Samassa viestissä voidaan ilmoittaa useiden hankintatukiautojen uudet arvioidut rekisteröintiajankohdat, joten tiedot voidaan koota autoliikkeessä samaan sähköpostiviestiin tai sen liitetiedostoon. Ilmoituksessa on kuitenkin aina oltava yksilöitynä hakijan nimi ja uusi arvioitu rekisteröintipäivämäärä.

Paketti- ja kuorma-autojen tilaus- ja kauppasopimuksen toimittaminen Traficomiin


Paketti- ja kuorma-autoilla hakuprosessi on kaksivaiheinen: aluksi Traficomiin toimitetaan hakemus ja kun hakija on vastaanottanut ehdollisen tukipäätöksen, hakemusta täydennetään lähettämällä Traficomiin tilaus- ja kauppasopimus. Tilaus- ja kauppasopimusta tai auton vuokrasopimusta ei saa solmia ennen ehdollisten tukipäätöksen vastaanottamista. Traficom muistuttaa autoalaa siitä, että paketti- ja kuorma-autoista tulee toimittaa Traficomiin auton tilaus- ja kauppasopimus ja liisattavissa autoissa vuokrasopimus vähintään kahden kuukauden kuluttua ehdollisen tukipäätöksen saamisesta. Mikäli tilaussopimusta ei toimiteta aikarajan kuluessa, riskinä on, että hakemus raukeaa. Traficomin mukaan tilaus- ja kauppasopimusten toimittamisessa on esiintynyt pitkiä viiveitä vuoden 2022 aikana.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.