Autoala mediassa

Kierrätyspalkkiosta vauhtia autokannan hitaaseen kiertoon

1.9.2023

Autoalan Tiedotuskeskus

- patoutunut tilauskanta kannattelee vielä rekisteröintejä, mutta uusien autojen tilaukset ovat pohjalukemissa

Elokuussa rekisteröitiin 7 823 uutta henkilöautoa, mikä on 10,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tammi-elokuun aikana on rekisteröity yhteensä 61 098 henkilöautoa, joka on 8,9 prosenttia viime vuotta enemmän. Alkuvuoden rekisteröinnit ovat edelleen noin 16 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoaan alemmat.

Rekisteröinnit ovat vielä kasvussa viime vuoteen nähden, sillä viime vuosien aikana tuotantoviiveet ja komponenttipula kasvattivat tilauskantaa. Tilauskannan ennakoidaan sulavan keskiarvoaan alemmalle tasolle kuitenkin jo syksyn aikana, sillä uusien autojen asiakastilaukset ovat tänä vuonna jäämässä noin puoleen normaalista tasostaan. Ensi vuonna uusien autojen rekisteröintien määrän ennakoidaan sukeltavan noin 80 000 henkilöautoon, mikä olisi alin rekisteröintimäärä koko 2000-luvulla.

Tammi-elokuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 32,4 prosenttia on ollut täyssähköautoja ja 20,0 prosenttia ladattavia hybridejä. Sähköautojen toimitusajat ovat olleet komponenttipulan takia pitkiä ja tänä vuonna rekisteröitävät autot on pääosin tilattu yli vuosi sitten. Elokuussa toimitukseen on saatu erityisesti viime keväänä tilattuja autoja. Elokuussa sähköautojen osuus rekisteröinneistä kasvoi hieman kesä- ja heinäkuuhun verrattuna.

Käytettyjen autojen kauppaa käytiin elokuussa selvästi vilkkaammin kuin viime vuonna. Autoliikkeissä käytettyjen henkilöautojen kauppojen määrä kasvoi noin 6 prosenttia viime vuoden elokuun lukemista. Vaihtoautokauppaa on autoliikkeissä tammi-elokuussa käyty noin 5,5 prosenttia vilkkaammin kuin viime vuonna.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin elokuussa 973, joka on 7,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tammi-elokuussa on rekisteröity yhteensä 7 338 pakettiautoa, mikä on 2,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Määrä on noin 19 prosenttia alempi kuin viiden viime vuoden keskiarvo.

Uusia linja-autoja on tänä vuonna elokuun loppuun mennessä rekisteröity 201, joka on noin kolmanneksen vähemmän kuin pitkän aikavälin tammi-elokuun rekisteröintien määrä.

Kuorma-autojen rekisteröintien kasvun taustalla ajopiirtureja koskeva vaatimus

Kuorma-autojen rekisteröintien määrä oli elokuussa poikkeuksellisen suuri. Rekisteröintipiikki johtuu 21.8. voimaan astuneesta vaatimuksesta toisen sukupolven älykkäistä ajopiirtureista uusissa kuorma- ja linja-autoissa. Digitaaliset ajopiirturit ovat olleet pakollisia varusteita kuorma- ja linja-autoissa Euroopan unionissa vuodesta 2006 lähtien. Ns. älykkäät ajopiirturit korvasivat digitaalisten ajopiirtureiden ensimmäiset versiot jo vuonna 2019.

Toisen sukupolven ajopiirturien saatavuus on koko Euroopassa ollut heikko taustajärjestelmien keskeneräisyyden, piirturien viivästyneen tyyppihyväksynnän ja komponenttipulan takia. Myös kuorma-autojen päällirakentaminen on ruuhkautunut viime vuosina kertyneen tilauskannan purkautuessa.

Piirturipulan takia elokuussa on jouduttu rekisteröimään satoja sellaisia kuorma-autoja, jotka normaalisti olisi ensirekisteröity vasta syksyn ja alkutalven aikana. Elokuussa rekisteröitiin yhteensä 557 uutta kuorma-autoa, kun keskimääräinen elokuun rekisteröintimäärä on viime vuosina ollut noin 250 kuorma-autoa.

Yli 16 tonnin painoluokassa kuorma-autoja on alkuvuoden aikana rekisteröity yhteensä 2 177, joka on 37,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Keskiraskaita 6–16 tonnin kuorma-autoja on elokuun loppuun mennessä rekisteröity 137, joka on 33,0 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kevyitä alle 6 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 618, joka on 33,8 prosenttia viime vuotta enemmän.

Kierrätyspalkkio nopeuttamaan autokannan kiertoa

Autokannan keski-ikä ja keskimääräinen romutusikä uhkaavat ensi vuonna kasvaa ennätyksellisen paljon uusien autojen heikon kysynnän takia. Autokannan keski-ikä oli vuoden alussa noin 12,9 vuotta. Autokannan keski-iän arvioidaan kasvavan tänä vuonna jo noin 13,2 vuoteen ja ensi vuoden aikana 13,5 vuoteen nykyisellä rekisteröintivauhdilla. Autokannan hidastunutta kiertoa tulisi ensi vuonna vauhdittaa kierrätyspalkkiolla, jossa vanhan elinkaarensa päässä olevan auton kierrätykseen luovuttavalle annettaisiin kierrätyspalkkio uuden auton hankinnan yhteydessä.

Autokannan kiihtyvä ikääntyminen haastaa liikenteelle asetetut päästötavoitteet. Autokannan uusiutumista voitaisiin nopeuttaa autoveroa alentamalla ja kierrätyspalkkiolla. Kierrätyspalkkio olisi nopeasti toteutettavissa oleva piristysruiske autokannan hidastuneeseen kiertoon”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Kierrätyspalkkion suuruus voisi olla 2 000 euroa ladattavan auton hankintaan ja 1 000 euroa muun päästörajan alittavan auton hankintaan. Päästöraja tulisi asettaa siten, että myös edulliset pieni- ja keskikokoiset bensiiniautot mahtuisivat päästörajan alle ja palkkio nopeuttaisi mahdollisimman paljon autokannan uusiutumista.

Kierrätyspalkkio vähentäisi päästöjä ja parantaisi liikenneturvallisuutta, sillä myös uudet bensiiniautot ovat selvästi vähäpäästöisempiä ja turvallisempia kuin elinkaarensa päässä olevat autokannasta poistuvat keskimäärin 22-vuotiaat autot”, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Autoalan arvion mukaan vuoden mittaisella kierrätyspalkkiolla hankittaisiin yhteensä noin 11 000 uutta autoa, jos romutuspalkkion budjetti olisi 15 miljoonaa euroa. Kasvaneet auto- ja arvonlisäverotulot kattaisivat palkkion kokonaisbudjetin, sillä tutkimusten mukaan noin kaksi kolmasosaa kierrätyspalkkion hyödyntävistä ei ilman palkkiota hankkisi uutta autoa.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Tero Lausala, Autoalan Keskusliitto ry, p. 050 407 2623, tero.lausala@akl.fi

toimitusjohtaja Tero Kallio, Autotuojat ja -teollisuus ry, p. 040 729 4513, tero.kallio@autotuojat.fi

Tilastotiedustelut: Hanna Kalenoja, Autoalan Tiedotuskeskus, p. 050 5344 750, hanna.kalenoja@aut.fi

Autoalan Tiedotuskeskus on autoalan suurimpien toimialajärjestöjen palvelu- ja informaatiokeskus, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa tieliikenteestä sekä autokaupan, autoteollisuuden, korjaamojen, katsastuksen ja autokierrätyksen toimialoilta. Tiedotuskeskuksen omistavat Autoalan Keskusliitto ja Autotuojat ja -teollisuus ry.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.