Autoala mediassa

Ajoneuvolain täydennys lausuntokierrokselle

6.6.2022

Ajoneuvolain täydennys lausuntokierrokselle

Tiedote 06.06.2022 12.30 fi

Robottibussi liikenteessä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Robottibussi liikenteessä (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä ajoneuvolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan päästömanipulaatioiden selkeämpää kieltämistä ja tuntuvampaa sanktiointia, ajoneuvojen käyttövoimien muuttamisen, eli konversioiden sallimista laajasti sekä tieliikenteen automaatiokokeilujen edistämistä ja pienten kuljetusrobottien sääntelyn selkiyttämistä.

Esityksellä on myös tarkoitus tehdä kansalliseen lainsäädäntöön ne muutokset, joita henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin liittyvien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta annettu EU:n täytäntöönpanoasetus edellyttää.

Ehdotetut muutokset perustuvat aiemman ajoneuvolain uudistuksen yhteydessä esiin nousseisiin tarpeisiin, teknologian ja kansainvälisen sääntelyn kehitykseen sekä fossiilittoman liikenteen tiekartan kirjauksiin käyttövoimakonversioiden osalta.

Päästömanipulaatioiden kieltäminen ja konversioiden salliminen tähtäävät liikenteen päästöjen vähentämiseen

Lain muutoksella sallittaisiin konversiot eli käyttövoimamuutokset kaikissa ajoneuvoluokissa sekä kaiken ikäisissä ajoneuvoissa.

Ajoneuvolain täydennyksen tavoitteena on myös selkeyttää päästömanipulaatioita koskevaa sääntelyä. Sääntelyllä kiellettäisiin päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti ja asentaminen. Myös ajoneuvon muuttaminen päästöjä manipuloimalla olisi kiellettyä.

Sääntelyllä tiukennettaisiin myös päästömanipulaatioiden sanktiointia eli liikennevirhemaksun ja seuraamusmaksun määräämistä. Seuraamusmaksun määräisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tarkoituksena on kitkeä päästömanipulaatioihin perustuva liiketoiminta sekä päästömanipuloitujen ajoneuvojen käyttö tieliikenteessä, ja näin vähentää etenkin liikenteen päästöjä.

Automaatiotestausta edistetään ja pieniä kuljetusrobotteja koskevaa sääntelyä selkiytetään

Sääntelyllä mahdollistettaisiin automaattisilla ajojärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen kokeilu- ja testaamistoiminta yleisillä teillä myös ilman ihmiskuljettajaa sekä vastikkeellisuus automaatiokokeiluissa. Automaation edistämisen taustalla on etenkin Wienin kansainvälisen tieliikennesopimuksen muutos, jonka hyödyntäminen edellyttää kansallista sääntelyä.

Jatkossa pienet kuljetusrobotit luokiteltaisiin ajoneuvoiksi, mutta ne saisivat edelleen liikkua jalkakäytävillä jalankulkuun verrattavissa olevalla nopeudella.

Mitä seuraavaksi?

Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 29.7.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Saara Reinimäki, p. 050 303 3065, saara.reinimaki@gov.fi

ylitarkastaja Eeva Asikainen, p. 050 522 6204, eeva.asikainen@gov.fi

lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, p. 040 071 9629, kirsi.miettinen@gov.fi

Muualla verkossa:

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.