Ajankohtaista

Traficomin tietotilinpäätös tukee johtamista ja kehittämistä

9.6.2022

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vuoden 2021 tietotilinpäätös on julkaistu. Se täydentää muuta raportointia sekä antaa kokonaiskuvan tietojenkäsittelyn nykytilasta, tietovarannoista ja tietovirroista. Se kuvaa myös tietosuojan ja -turvan sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän riskienhallinnan toteutumista. Tietotilinpäätös tukee viraston johtamista, raportointia ja kehittämistä.

Viime vuonna Traficom jatkoi tietoturvallisuuden ja tietosuojan säännönmukaista arviointia. Turvallisuuden tilannekuva muodostuu muun muassa poikkeamaraporttien, riskiarviointien, palautteen, auditointiraporttien, sidosryhmäyhteistyön sekä omavalvonnan avulla.

Traficomissa auditointeja käytetään kehittämisen ja jatkuvan parantamisen työkaluna. Vuonna 2021 kokonaisturvallisuuden hallintamallia arvioitiin jälleen ISO 27001 -tietoturvallisuusstandardin näkökulmasta sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Lisäksi jatkettiin palvelujen tietoturvallisuusauditointeja. Poikkeamien seuranta antoi tietoa kehitystarpeista.

Kattava riskienhallinta kehittää resilienssiä. Se varmistaa toiminnan jatkuvuuden sekä varautumisen muuttuviin tilanteisiin ja mahdollisiin yllättäviin tapahtumiin.

Tietosuojapolitiikka määrittää viraston vastuulla olevien henkilötietojen käsittelyn. Se vahvistaa tietosuojan keskeiseksi osaksi viraston toimintaa ja palvelujen laatua.

Riskiarvioihin ja tilaluokitukseen perustuvalla toimitilaturvallisuudella turvataan häiriötön ja turvallinen toimitilaympäristö.

Tiedonhallintaa virastossa kuvataan ja ohjataan tiedonhallintamallilla, tiedonohjaussuunnitelmalla sekä asiakirjajulkisuuskuvauksilla. Traficomin kehittämisen toimintamalli painottaa tietosuojan, tietoturvan ja riskienhallinnan merkitystä, ja näin se tukee omalta osaltaan tiedonhallintaa.

Koronapandemian aikana Traficom on kehittänyt toimintatapoja myös toimivan, turvallisen ja tuloksellisen etätyöskentelyn mahdollistamiseksi.

Traficomissa turvallisuus otetaan huomioon kaikessa tekemisessä, se on jokaisen asia. Kokonaisturvallisuuden tiedonhallinta on jatkuvaa parantamista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Tietotilinpäätös vuodelta 2021 täydentää muuta raportointiamme ja sen tarkoituksena on toimia dynaamisena työkaluna, joka tukee organisaation johtamista, raportointia ja kehittämistä.

Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan tietojenkäsittelymme nykytilasta sekä kuvaa tietovarannot ja tietovirrat. Se kuvaa myös tietosuojan ja -turvan sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän riskienhallinnan toteutumista toiminnassamme.

Tietotilinpäätös 2021 (pdf, 2,95 Mt)

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.