Ajankohtaista

Bensiinikäyttöisten ajoneuvojen muuttaminen etanolikäyttöisiksi helpottuu

7.6.2023

Etanolikonversioissa päästövaatimuksien täyttymisen osoitustapoja kevennettiin vanhempien autojen osalta maaliskuussa 2021. Nyt myös 1.9.2009 tai sen jälkeen käyttöönotetun ajoneuvon, käyttövoiman muuttaminen bensiinistä etanoliksi voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa aiempaa yksinkertaisemmin.

Yhä useampi auto on mahdollista päivittää käyttämään bioetanolia. Kuva: Adobe Stock

Osoittamistapojen keventämisellä tuetaan ilmastotavoitteiden saavuttamista pyrkien madaltamaan kynnystä henkilöautojen etanolikonversioiden tekemiseen.

Edellytyksenä etanolikonversion hyväksymiselle 1.9.2009 alkaen käyttöönotetulle autolle muutoskatsastuksessa on, että

  • ajoneuvoon muutoksen tekemiseksi asennettavat tuotteet soveltuvat kyseisessä ajoneuvossa käytettäviksi ja siitä esitetään tuotteen valmistajan todistus.
  • ajoneuvossa on tai siihen on vaihdettu pääosin etanolista koostuvalle polttoaineelle soveltuvat osat ja komponentit, jotka kestävät etanolin jatkuvaa käyttöä. Tästä on esitettävä muutoksen suorittaneen tahon todistus.
  • ajoneuvo läpäisee muutoskatsastuksessa määräaikaiskatsastusta vastaavan ottomoottorilla varustetun ajoneuvon pakokaasupäästöjen tarkastuksen, yli 10 vuotta aiemmin käyttöönotetun ajoneuvon vaatimuksilla.

Ennen 1.9.2009 käyttöönotetulle autolle muutoskatsastuksessa tehtävä pakokaasupäästöjen tarkastus riittää osoittamaan, että auto on muutoksen jälkeen myös päästöjen osalta tieliikennekelpoinen.

Suomen tavoitteena on vähintään puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Vuoteen 2045 mennessä tavoitellaan kokonaan fossiilitonta liikennettä. Yhtenä toimena tavoitteiden saavuttamiseksi on fossiilittoman liikenteen tiekartassa nostettu etanolikonversioiden lähipäästöjen hyväksymismenettelyn kehittäminen ja keventäminen. Etanolikonversioita on arvion mukaan tehty vuosittain yhteensä noin 1 000 henkilö- ja pakettiautolle. Korkeaseosetanolia, eli E85-bioetanolia, on saatavilla tällä hetkellä noin 180 asemalta.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.