Ajankohtaista

Kuorma-autojen enimmäismassojen muutos

27.1.2017

Kuorma-autojen enimmäismassoja nostetaan

Tiedote 26.01.2017 13.28 fi sv en

Kuljetuskustannuksia alennetaan nostamalla kuorma-autojen enimmäismassoja. Tällä muutoksella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti elinkeinoelämän kilpailukykyä.Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 26. tammikuuta. Asetus tulee voimaan 1. maaliskuuta 2017.Kolmiakselisten kuorma-autojen enimmäismassa nostetaan pysyvästi 28 tonniin rekisteröintivuodesta riippumatta.

Nykyisissä säännöksissä 1.11.2013 jälkeen rekisteröityjen kolmiakselisten kuorma-autojen enimmäismassa on 26 tonnia. Tätä vanhemmilla autoilla maksimi on 28 tonnia kevääseen 2018 saakka, jolloin viiden vuoden siirtymäaika päättyy. Asetusmuutoksen myötä suuri osa näistä autoista voi säilyä enimmäismassaltaan 28 tonnin painoisina myös siirtymäajan päätyttyä. Lisäksi suuri osa lokakuun 2013 jälkeen käyttöönotetuista kolmiakselisista autoista on mahdollista muutoskatsastaa 28 tonnin massalle.

Joidenkin puoliperävaunuyhdistelmien suurimpia sallittuja massoja korotetaan. Vähintään kuusiakselisen puoliperävaunuyhdistelmän suurin sallittu massa korotetaan nykyisestä 48 tonnista 52 tonniin. Muutoksella parannetaan liikenneturvallisuuden kannalta täysperävaunuyhdistelmiä parempien puoliperävaunuyhdistelmien kilpailuasemaa. Tämä muutos parantaa Suomen rekisterissä olevien yhdistelmien kilpailukykyä erityisesti Ruotsiin suuntautuvassa liikenteessä.Lisäksi tehdään vähäisiä tarkennuksia ajoneuvojen massoja ja mittoja koskeviin säännöksiin, joilla mahdollistetaan LNG-kuljetusten ja niin sanottujen pylväsautojen tehokkaampi käyttö.Asetusmuutoksella yhtenäistetään ja yksinkertaistetaan enimmäismassasäännöksiä sekä vähennetään tarvetta jatkaa vanhojen autojen käyttöä yli niiden normaalin käyttöiän. Muutosten myötä kuljetuksiin voidaan paremmin valita kuljetustehtävään parhaiten sopiva kalusto silloin, kun siitä ei aiheudu liikaa kustannuksia tienpidolle eikä sillä ole negatiivisia vaikutuksia ympäristölle tai liikenneturvallisuudelle.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Jorma Hörkkö, p. 0295 34 2503
erityisasiantuntija Erik Asplund, p. 0295 34 2277

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.