Ajankohtaista

Katsastusuudistus aiheuttaa muutoksia toimilupiin

27.2.2018

Katsastusuudistuksen toisessa vaiheessa ehdotetaan toimilupasääntelyn muuttamista. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja asiaa koskevasta lakiluonnoksesta. Lausuntoaika päättyy 30. maaliskuuta.

Katsastusuudistus tukee hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamiseksi.

Nykyisen lain mukaan katsastuslupaa voidaan hakea katsastuslajeittain kevyiden tai raskaiden ajoneuvojen katsastuksiin sekä määräaikais- ja valvontakatsastuksiin, tai edellä mainittujen lisäksi myös rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksiin. Erilaisia lupalajeja on siis yhteensä neljä. Lisäksi luvat myönnetään toimipaikkakohtaisesti.

Jatkossa katsastusluvat olisivat yrityskohtaisia eivätkä toimipaikkakohtaisia. Lisäksi lupajaottelu eri katsastuslajien sekä kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen katsastuksen välillä poistuisi. Yksi katsastuslupa oikeuttaisi kaikkiin katsastuksiin.

Samalla poistettaisiin velvollisuus suorittaa kaikkia luvan mukaisia katsastuksia. Luvanhaltija päättäisi itsenäisesti, mitä katsastuspalveluja hän tarjoaisi. Luvanhaltijan olisi tehtävä ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirastolle tarjottavista palveluista.

Uudistus jatkuu eräiden ajoneuvoluokkien katsastusvelvollisuuden tarkastelulle. Tähän liittyvät asetusmuutosluonnokset lähetetään lausunnoille myöhemmin.

Lakiluonnos on lausuntokierroksella, joka päättyy 30. maaliskuuta. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa http://www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.