Ajankohtaista

Ajoneuvolakia muutetaan

7.6.2022

Kuva: Raskas Kalusto

Lakiin kaavaillaan rangaistusta päästölaitteiden manipuloinnista

7.6.2022

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muutakin: ajoneuvolakia, liikenteen palveluista annettua lakia, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annettua lakia, tieliikennelakia ja lakia Liikenne- ja viestintävirastosta. Tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan vuoden 2023 alusta.

Päästömanipulaatioiden osalta ehdotetaan, että ajoneuvojen päästömanipulaatioon käytettävien laitteiden myynti, käyttö ja asentaminen olisi kiellettyä. Kiellon rikkomisesta seuraisi liikennevirhemaksu tai seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määräisi Liikenne- ja viestintävirasto.

Tieliikenteen automaation edistämiseksi ehdotetaan sääntelyä, joka mahdollistaisi automaattisilla ajojärjestelmillä tehtävää testaamista yleisillä teillä ilman ihmiskuljettajaa. Sääntelyn taustalla on Wienin kansainväliseen tieliikennesopimukseen tehtävät muutokset, jotka astuvat voimaan heinäkuussa 2022. Lisäksi ehdotetaan sääntelyä, joka mahdollistaa liiketoimintamallien testaamista tarjottaessa liikkumisen palveluita automaattisilla ajoneuvoilla, sekä annetaan selkeyttävää, kevyitä automaattisia tavarankuljettimia koskevaa sääntelyä.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi eräitä ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä annetun täytäntöönpanoasetuksen edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia siten, että ajoneuvon käyttövoimien muutokset (konversiot) sallittaisiin kaikkiin ajoneuvoluokkiin ja kaiken ikäisiin ajoneuvoihin. Ehdotus liittyy hallitusohjelman kirjaukseen traktoreiden kaasukonversioista sekä liikenne- ja viestintäministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartan kirjauksiin.

Lisäksi esityksellä ajantasaistettaisiin ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn ajoneuvon käyttöä Suomessa koskevaa sääntelyä. Ajoneuvolakiin tehtäisiin myös muita tarvittavia teknisiä korjauksia etenkin katsastukseen liittyen. Ehdotuksessa otettaisiin myös huomioon puolustusministeriön valmistelema sotilasajoneuvoja koskeva uusi lainsäädäntö, josta aiheutuisi ajoneuvolakiin joitain sisällöllisiä muutoksia.

Tausta ja tavoitteet

Esityksen valmisteluun on johtanut tarve kehittää ajoneuvolakiin sisältyvää sääntelyä. Ehdotetut muutokset perustuvat aiemman ajoneuvolain uudistuksen yhteydessä esiin nousseisiin tarpeisiin, kansainväliseen sääntelyyn sekä fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteisiin käyttövoimakonversioiden osalta.

Tavoitteena on selkeyttää ajoneuvolain sääntelyä. Päästömanipulaatioon liittyvän sääntelyn tavoitteena olisi vähentää liikenteen päästöjä kitkemällä päästömanipulaatioihin perustuvaa liiketoimintaa ja päästömanipuloitujen ajoneuvojen käyttöä tieliikenteessä. Tavoitteena on edistää automaatiota ja mahdollistaa automaattisten ajoneuvojen vastikkeelliset kokeilut. Lisäksi tavoitteena on sallia laajemmin konversiot ja näin vähentää liikenteen päästöjä.

Tarkemmat tiedot ja esitys löytyy lausuntopalvelusta.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.