Ajankohtaista

Autojen tietojen keräämistä EU:lle katsastuksen yhteydessä alkaen 20.5.2023

20.5.2023 / YKL ry

1.1.2021 tai sen jälkeen käyttöönotettujen ajoneuvojen ajonaikaiset kulutustiedot kerätään 20.5.2023 alkaen M1- ja N1-luokan ajoneuvoista määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot luetaan käyttämällä ajoneuvon sähköiseen liitäntään kytkettävää laitetta, kuten OBD-lukijaa. Käytettävän laitteen avulla on voitava lukea tiedot sellaisina kuin ne ovat tallentuneet ajoneuvoon asennettuun polttoaineen- ja/tai energiankulutuksen seurantalaitteeseen (On-Board Fuel Consumption Measurement eli OBFCM-laitteisto, joka on ollut vaatimuksena EU:n alueella myytävissä uusissa autoissa vuoden 2021 alusta).

Tiedonkeruun piiriin kuuluvat seuraavat luokkien M1 ja N1 ajoneuvot, jotka on otettu käyttöön 1.1.2021 tai sen jälkeen:

- täyspolttomoottoriajoneuvot,

- sisäisesti ladattavat hybridisähköajoneuvot, joissa käyttövoimana ainoastaan mineraalidiesel, biodiesel, bensiini, etanoli tai mikä tahansa näiden polttoaineiden yhdistelmä,

- ulkopuolelta ladattavat hybridisähköajoneuvot, joissa käyttövoimana sähkö ja mineraalidiesel, biodiesel, bensiini tai etanoli.

Tiedonkeruun ulkopuolelle jäävät seuraavat ajoneuvoryhmät:

- matkailuautot

- panssariajoneuvot

- ambulanssit

- ruumisautot

- matkailuperävaunut

- ajoneuvonosturit

- muut erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot

- pyörätuolin käyttäjille tarkoitetut ajoneuvot

- täyssähköautot

Katsastustoimipaikka ilmoittaa ajoneuvon katsastukseen esittävälle, että ajoneuvosta kerätään kulutustiedot sekä ilmoittaa asiakkaalle tämän oikeudesta kieltäytyä tiedonkeruusta. Mikäli jokin muu taho kuin ajoneuvon haltija tai omistaja tuo ajoneuvon katsastukseen, tulee hänellä olla esittää valtakirja tiedonkeruusta kieltäytymiseksi.

Aluksi tiedonkeruu koskee vuoden 2021 alun jälkeen käyttöönotettuja, vuosittain määräaikaiskatsastettavia ajoneuvoja, kuten takseja.

Vuonna 2025 tiedonkeruu laajenee koskemaan normaalilla syklillä katsastettavia henkilöautoja ja pakettiautoja, jotka on otettu käyttöön vuoden 2021 alun jälkeen.

Kerätyt tiedot menevät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille, josta ne toimitetaan vuosittain EU:n alaiselle Euroopan ympäristökeskukselle.

Komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan EU:lle kerätään tiedot polttomoottoriautojen ja sisäisesti ladattavien hybridien valmistenumerosta, kulutetun polttoaineen kokonaismäärästä ja kokonaisajomatkasta.

Valmistenumeroa pidetään henkilötietoina ajoneuvon rekisteröinnin jälkeen, ja sillä voi etsiä tiedon ajoneuvon omistajasta tai haltijasta. Traficomin mukaan valmistenumero kerätään, jotta Euroopan ympäristökeskus pystyy tulkitsemaan siitä auton valmistajan ja mallin tilastointia varten, valmistenumeroita ei kuitenkaan yhdistetä kehenkään henkilöön,

Traficomin mukaan Euroopan ympäristökeskuksella on oikeus seurata kunkin ajoneuvon elinkaaripäästöjä 15 vuoden ajan ajoneuvon käyttöönotosta alkaen.

©2024 Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry. Evästevalinnat. Web Design Huima.